Класация на най-високо оценените фирми

и други компании, наградени от Соколите.
Победители
I
Място

Ричи

2022 Лауреат_конкурс
9.9
II
Място
III
Място
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати