Класация на най-високо оценените фирми

Победители
III
Място
Други фирми от региона
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати

Айши

2022 Лауреат_конкурс
9.4
Лауреати
Лауреати
Лауреати
Лауреати